Lauksaimniecības uzņēmumu un zemju iegādes darījumi

JAS-Consultants: Tavs uzticamais partneris lauksaimniecības uzņēmumu un zemju iegādes darījumos.

Piedāvājam palīdzēt organizēt:

  • darbojošās lauksaimniecības uzņēmuma iegādi Latvijā/ Baltijā,
  • lauksaimniecības zemju iegādes darījumus;
  • lauksaimniecības zemju pārdošanas darījumus;
  • juridisko palīdzību līgumu sagatavošanā;
  • lauksaimniecības zemju novērtējumu;
  • lauksaimniecības uzņēmuma vadītāja meklēšanu;
  • informāciju par vietējajiem noteikumiem un likumdošanu lauksaimniecības jomā;
  • konsultācijas un atbalstu.

Sniedzam gan brokera, gan konsultanta pakalpojumus, mums ir informācija par īpašumiem un lauksaimniecības zemes gabaliem, kas ir pieejami iegādei, kā arī palīdzēsim organizēt Jūsu lauksaimniecības zemju, mežu pārdošanu par visaugstāko iespējamo cenu.

Mums ir ļoti plašs vietējo un starptautisko investoru loks ar ko sadarbojamies. Mūsu piere

dze un zināšanas ir kā garants profesionālu pakalpojumu sniegšanai. Esam vieni no nedaudzajiem, kuri var piedāvāt tik visaptverošu pakalpojumu klāstu.

Aktuālie investīciju piedāvājumi:

  • Jauktās lauksaimniecības ferma ar visu nepieciešamo aprīkojumu, lai varētu pilnvērtīgi veikt ekonomiskās aktivitātes. Visas ēkas ir labā stāvoklī un tiek regulāri renovētas. Kopā tiek apsaimniekoti 2500 hektāri lauksaimniecības zemju, no kuriem vairak nekā 1500 hektāri pieder uzņēmumam un pārējā zeme tiek nomāta.

Uzņēmuma pamatdarbības virzieni ir graudkopība, elektroenerģijas ražošana (biogāzes stacija), piena lopkopība.

Uzņēmumam ir spēcīga pozīcija Latvijas tirgū un investoram ir iespējas to attīstīt un sasniegt vēl labākus rezultātus.

  • Jauktās lauksaimniecības ferma Igaunijā. Uzņēmums veic dažādas ekonomiskās aktivitātes: graudkopību, cūkkopību, piena lopkopību. Kopā tiek apstrādāti 2000 hektāri lauksaimniecības zemju.

Ja Jums ir radušies jebkādi jautājumi, komentāri un vēlaties kļūt par mūsu klientu, tad sazinieties ar mani.